Obszar działalności

Adwokat Agata Figat występuje przed sądami i organami ścigania jako pełnomocnik lub obrońca w Łodzi jak również na terenie całego kraju. Zapewnia fachową pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz prowadzi skuteczną obronę przed stawianymi zarzutami. Kancelaria świadczy doraźną pomoc prawną lub stałą obsługę dla konsumentów oraz przedsiębiorców. Opracowuje strategie działania w sprawach cywilnych oraz rodzinnych, doradza w przedmiocie zasadności wszczynania postępowań sądowych, prowadzi negocjacje oraz zapewnia kompleksowe wsparcie w windykacji. Kancelaria współpracuje z Notariuszem oraz Komornikiem Sądowym. Adwokat Agata Figat znajduje się na liście pełnomocników i obrońców z urzędu.

Prawo cywilne

Prawo Cywilne

 • Likwidacja szkód osobowych oraz majątkowych (postępowanie przed ubezpieczycielem oraz spory sądowe)
 • Ochrona dóbr osobistych (w tym roszczenia uczestników imprez turystycznych)
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Błędy w sztuce medycznej (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta)
 • Sprawy o zapłatę (np.:zwrot pożyczki, rozliczenie spłaty kredytu)
 • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców (np.: niewykonanie zobowiązania)
 • Pomoc oszukanym konsumentom

Prawo karne

 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych – wszczynanie i prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz sądowych: zawiadomienie o przestępstwie, roszczenia odszkodowawcze, prywatny akt oskarżenia
 • Obrona osób podejrzanych ioskarżonych w postępowaniu przygotowawczym isądowym
 • Pomoc osobom skazanym na etapie postępowania wykonawczego – np.: przerwa wkarze, odbywanie kary wsystemie dozoru elektronicznego

Prawo
administracyjne
i podatkowe

 • Reprezentacja przed organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego
 • Skargi i odwołania do decyzji organów pierwszej instancji
 • Skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego wWarszawie
 • Reprezentacja podatników przed urzędem kontroli skarbowej oraz urzędami skarbowymi

Prawo Spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dziedziczenie ustawowe itestamentowe
 • Roszczenie o zachowek
 • Podział spadku oraz podział majątku wspólnego
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe

Prawo
rodzinne i opiekuńcze

 • Alimenty
 • Ustalenie kontaktów
 • Władza rodzicielska
 • Rozwody i separacje
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Podział majątku wspólnego
 • Rozliczenie konkubinatu

Adwokat Agata Figat

Adwokat Agata Figat jest łodzianką, tutaj ukończyła prawo stacjonarne, praktykowała w kancelarii adwokackiej, oraz ukończyła aplikację adwokacką. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Zdobyte doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami, organami i urzędami, jak również w zakresie organizacji pracy kancelarii, pozwala na świadczenie skutecznych usług w ramach indywidualnej praktyki. Jest zwolennikiem wykonywania zawodu w duchu zasad etyki adwokackiej.

Obszar specjalizacji obejmuje prawo karne (obrona podejrzanego oraz oskarżonego lub reprezentacja interesów pokrzywdzonych) cywilne (m.in. roszczenia odszkodowawcze, prawo autorskie, prawo rzeczowe) sprawy rodzinne (m.in.: rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów i władzy rodzicielskiej).

W swojej codziennej pracy dba o bieżący kontakt z klientem, celem skutecznej reakcji na bieżące problemy prawne. Zgodnie z maksymą „Morbum evitare quam curare facilius est” (łac.) – „Lepiej zapobiegać niż leczyć” zwraca szczególną uwagę na przewidywanie trudności i wypracowanie działań, pozwalających uniknąć procesu sądowego.

Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie adwokata określane jest zawsze na podstawie umowy z klientem, po osobistym kontakcie i wstępnej analizie problemu celem oszacowania koniecznego zakresu usług. Pobierane honorarium jest adekwatne do wymaganego przez zagadnienie zaangażowania, czasu i wiedzy.
Oddzielnym rozliczeniom podlegają koszty dodatkowe (transport, tłumaczenia, wizje).
Należność uiszczana na rzecz kancelarii nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, które klient zobowiązany jest uiścić samodzielnie.
***Cennik podstawowej porady prawnej w czasie wizyty: od 123 złotych brutto.

Adwokatura – od 300 lat bronimy naszych klientów

Tajemnica

Adwokat zobowiązany jest zachować wtajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku zwykonywaniem obowiązków zawodowych

Interes klienta

Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta oraz działanie zgodnie z jego indywidualnym interesem

Normy etyczne

Adwokat ma obowiązek działać zgodnie zzasadami Kodeksu Etyki Zawodowej, wykonując swoje obowiązki zgodnością zawodu adwokackiego

Ubezpiecznie

W odróżnieniu do innych podmiotów świadczących pomoc prawną każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas udzielania pomocy prawnej

clock

Godziny przyjęć Klientów w Kancelarii Adwokackiej:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym oraz w innych godzinach ustalonych indywidualnie.

Dojazd MPK:
Tramwaj – linia: 3
Autobus – linia: 65

91-463 Łódź
ul.Łagiewnicka 54/56, lokal 321

QR-Adwokat Agata Figat

Formularz kontaktowy